Sleepwet of veiligheidsnet?

Sleepwet of veiligheidsnet?

19 maart 2018, 19:30 - 21:00

Locatie Centre Céramique


Sleepwet of veiligheidsnet?
De Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

Op maandag 19 maart organiseert Debatcentrum Sphinx een debat over de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv), beter bekend als de ‘Sleepwet’. Op 21 maart mag u namelijk niet alleen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen, maar in een raadgevend referendum ook laten weten of u voor of tegen de nieuwe Wiv 2017 bent.

We praten over verschillende vragen en standpunten rondom deze wet. Is de nieuwe wet een privacy-schendend sleepnet of een veiligheid biedend vangnet? Tegen welke gevaren zou de nieuwe wet ons beter beschermen dan de oude wet? Welke informatie en bevoegdheid is er nodig om onze veiligheid te waarborgen? Wat zijn de gevolgen van WiV/Sleepwet voor onze privacy?

We gaan in gesprek met experts en vervolgens in debat met voor- en tegenstanders en twijfelaars: met u. De onderstaande experts zullen aanwezig zijn tijdens dit programma:

Leon Trapman
Leon Trapman volgt de research master Informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam en is als medewerker verbonden aan het Instituut voor Informatierecht. Zijn onderzoeksinteresses omvatten onder meer de vrijheid van meningsuiting, de rechtsbescherming van journalisten, privacy en databescherming. Leon zal ons bij aanvang van de debatavond voorzien van een heldere uiteenzetting over waar de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligsheidsdiensten (Wiv) – ook wel bekend als de ‘Sleepwet’ – nu feitelijk verschilt van de oude wet, wat deze veranderingen zullen betekenen voor het leven van alledag en of we er als gewone burgers wat van gaan merken.

Marlou Gijzen
Marlou Gijzen volgt de Master of Logic aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is een van de vijf studenten die via een rap door de media opgepikte campagne voldoende handtekeningen wist te verzamelen om het referendum over de nieuwe Wiv af te dwingen. Gedurende het Sphinx-debat over de Wiv komt zij uitleggen wat hun drijfveren voor deze campagne waren en wat haar bezwaren tegen de nieuwe wet nu precies zijn. 

Eric Vrijsen
Eric Vrijsen is journalist en als redacteur verbonden aan Elsevier Weekblad. Zijn bijzondere interesse gaat uit naar onder meer de thema’s defensie en binnenlandse veiligheid, terrorismebestrijding en de inlichtingendiensten. Eric zal gedurende deze avond uiteenzetten waarom een genuanceerdere kijk op de Wiv noodzakelijk is voor een gezond debat, zodat we allemaal een weloverwogen en goed geïnformeerde keuze voor of tegen de nieuwe Wiv kunnen maken.

Hopelijk kan iedereen na afloop van deze avond voor zichzelf de volgende vragen beantwoorden: Is de Wiv een sleepwet of een veiligheidsnet? En: ben ik voor of tegen de nieuwe Wiv?

Rudy van Beurden leidt het debat.

Maandag 19 maart 2018
Centre Céramique Maastricht
19:30 – 21:00

Toegang gratis, aanmelden niet nodig

 Fotoverslag