De verleiding van Cultuur

De verleiding van Cultuur

18 oktober 2011, 19:30 - 22:00

Locatie Centre Céramique


Is cultuur van de hele stad?

Cultuur is van iedereen en iedereen draagt bij… of toch niet? Wat ‘doen’ mensen met cultuur; wat verleidt ze of stoot af? Hoe verbindt cultuur verschillende individuen in de stad, of scheidt ze juist? Dit soort vragen staan centraal in Sphinx Extra: De verleiding van cultuur op dinsdag 18 oktober om 19.30 uur in het Centre Céramique. In een World Café setting worden de gasten uitgenodigd om hun ideeën te delen over het culturele leven in het centrum van Maastricht en in Wyck. In vervolgbijeenkomsten staat steeds een andere wijk centraal. Hoe ziet het culturele leven van iemand uit Maastricht eruit? Hoe doe je mee? Kan iedereen wel meedoen? En moet dat? Verschillende mensen. Verschillende achtergronden. Maar dezelfde centrale vraag: welke rol speelt cultuur in hun dagelijks leven?

World Café
De bijeenkomst op 18 oktober heeft de vorm van een World Café. Een intieme, gezellige cafésfeer, waarin de gasten in kleine groepjes aan verschillende tafels met elkaar in gesprek gaan over de thema’s van de avond. Iedere 20 minuten wordt gewisseld van tafel en daarmee van gespreksonderwerp. Aan de verschillende tafels komen thema’s aan bod als: ‘cultuur en ik’ (wat doe ik aan cultuur en waarom (niet)?), ‘cultuur en verleiding’ (hoe kan ik worden verleid om zélf iets kunstigs te gaan doen?), cultuur en ‘sociale media’ (hoe kunnen sociale media verbondenheid met cultuur bevorderen?), ‘cultuur en talentontwikkeling’ (de plaats van cultuur in het onderwijs) en ‘cultuur en openheid’ (hoe om te gaan met diversiteit en het organiseren van ontmoetingen?). Rondom de gesprekken is er ruimte voor muziek van een live band en een drankje met wat lekkers. Alle deelnemers worden aangemoedigd om hun ideeën letterlijk op tafel te leggen.

Kom en praat mee!
De bijeenkomst op dinsdag 18 oktober in het Centre Céramique is gratis toegankelijk. Vooraf aanmelden is noodzakelijk en kan via: klantenservice@sbm.nl | 043-3505600

Powered by Sphinx in het kader van Tout Maastricht

Deze Sphinx Extra is een initiatief van Sphinx in het kader van het programma Tout Maastricht: een programma voor de periode 2011 – 2014 rond cultuurparticipatie, met name in het perspectief van Maastricht Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. Het programma heeft als doel om iedere Maastrichtenaar te informeren en te enthousiasmeren over de waarde van cultuur en wordt uitgevoerd onder regie van KunstActief Maastricht.  KunstActief Maastricht gaat samen met vele partners en instellingen naar straten en wijken en ondersteunt lokale jongeren én ouderen, verenigingen en scholen om actief deel te nemen aan het culturele leven in de stad. Zo worden kunst en cultuur zichtbaar, bereikbaar en uitnodigend gemaakt in alle hoeken en krochten van de stad. Voor het World Café op 18 oktober heeft KunstActief Maastricht de samenwerking gezocht met Sphinx. Sphinx is een nieuw, creatief platform voor debat, verbinding & verbeelding. Dé plaats in Maastricht waar burgers uit alle hoeken van stad en omgeving met elkaar en met deskundigen van gedachten wisselen, luisteren, debatteren en werken aan kwesties die ertoe doen op manieren die verschil maken. Sphinx Extra is een flexibel programma over aktuele kwesties. Rondom politieke, culturele en andere gebeurtenissen in stad, land en wereld.