Medische fouten: claimcultuur, medisch bolwerk, defensieve zorg

Medische fouten: claimcultuur, medisch bolwerk, defensieve zorg

21 maart 2019, 14:30 - 16:30

Locatie Expo Zaal Eiffelgebouw


Met o.a.: Simone van Trier (gespreksleiding), Jo Weijenberg (ervaringsdeskundige/ initiator), Inga Swane (klachtencommissie Zuyderland), Rob Migchelbrink (klinisch psycholoog), Tony Rasenberg (Mondriaan), Louis Bongenaar (voormalig huisarts), Hans Maarse (bestuurskundige, UM), Rob Houtepen (medisch ethicus UM), Jos van der Pas (ervaringsdeskundige). Tafeldame: Bernike Pasveer (socioloog UM).

We kennen allemaal de verhalen uit media, ervaring of van horen zeggen: een medische fout die iemand (bijna) fataal is geworden, en in de nasleep daarvan de moeite die het kost om tot het medisch bastion door te dringen. Om zorgverleners (artsen, verpleegkundigen en overige verzorgenden) zover te krijgen dat zij toegeven ook maar mensen te zijn die fouten kunnen maken.

Minder goed kennen we de verhalen van zorgverleners zelf, die steeds vaker geconfronteerd worden met veeleisende patiënten die niet tolereren dat er fouten worden gemaakt, en die eerder een klacht indienen in bij de interne klachtencommissies of bij de Medische Tuchtcollege dan het gesprek aan te gaan met de betrokkenen.

De claimcultuur heeft onmiskenbaar zijn intrede gedaan in hoe professionele zorgverleners en patiënten met elkaar omgaan als er fouten worden gemaakt – of dreigen te worden gemaakt. Volgens velen heeft de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) – die in 2015 is aangenomen – het vuurtje alleen maar verder aangewakkerd. Liever dan het gesprek te zoeken, wenden patiënten zich tot de klachtencommissies en de Medische Tuchtcolleges. Liever dan fouten te erkennen en erover in gesprek gaan, verzekeren artsen en ziekenhuizen zich tegen claims. En uit angst voor eventuele claims, neigen artsen ertoe ‘defensief’ te gaan zorgen: het zekere voor het onzekere te nemen met alle financiële en andere gevolgen van dien.

Wat is hier aan de hand? Wat blokkeert de weg naar een gewoon gesprek in geval van een (vermoede) medische fout? Wat betekent deze claimcultuur voor patiënten (en/of hun geliefden), voor zorgverleners, en voor de kwaliteit van de medische zorg?

Luister naar de verhalen van (ervarings)deskundigen en praat mee.

Datum: 21 maart 2019
Inloop: 14:00 uur, Start programma: 14:30 uur tot 16:30 uur
Locatie: EXPO Zaal van het Eijffelgebouw (ingang aan Petrus Regoutplein, nabij Sphinxcour)
Toegang: gratis

 Fotoverslag

Fotografie: Moniek Wegdam