Nieuwe stad #3: Burgerparticipatie? Overheidsparticipatie!

Nieuwe stad #3: Burgerparticipatie? Overheidsparticipatie!

04 november 2014, 19:30 - 21:30

Locatie Centre Ceramique


Fotorechten: Kenneth Tan

Nieuwe Stad #3: Burgerparticipatie? Overheidsparticipatie!

O.l.v. Frans Pollux

Debatcentrum Sphinx organiseerde eerder dit jaar twee bijeenkomsten over het thema burgerparticipatie. We keken naar het ‘DNA’ van dit nieuwe fenomeen en onderzochten samen met burgers wat burgerparticipatie voor de zorg betekent. Sphinx bekijkt burgerparticipatie nu eens van een hele andere kant: niet de participatie van burgers maar die van de lokale overheid staat centraal. Hoe kan ze aansluiten bij de talrijke initiatieven van burgers? Moet ze nieuwe manieren van samenwerken en faciliteren leren?

Te gast zijn Frank van Erkel, Programmadirecteur Organisatieontwikkeling van de Gemeente Amsterdam, en Burgemeester van de Toekomst Michael Sijbom, huidig burgemeester van Losser.

Frank van Erkel zoekt vanuit de gemeentelijke organisatie naar mogelijkheden om mensen de gelegenheid te geven hun dromen waar te maken. Daarin verzet hij veel werk aan de kant van de ambtenaren: hoe laat je hen met andere ogen kijken naar waar burgers mee bezig zijn? Hoe bundel je verschillende krachten en hoe creëer je een constructieve relatie die erop gericht is te kijken wat wél kan in plaats van te kijken naar wat niet kan?

Michael Sijbom (burgemeester van Losser) is lid van de Gemeenteraad van de Toekomst, een platform waar gemeenteraden gezamenlijk nadenken over het verkleinen van de kloof tussen burger en overheid. De Gemeenteraad van de Toekomst organiseerde in 2013 zes seminars. De Burgemeester van de Toekomst is bij het debat aanwezig om de uitkomsten en ervaringen te bespreken. Want mooie intenties zijn goed, maar het draait natuurlijk om de invulling: wat gaan we anders doen, en hoe?

Naast Frank van Erkel en Michael Sijbom denken ambtenaren uit Maastricht mee over dit vraagstuk. Aan de hand van case studies verplaatsen we ons in de rol van de ambtenaar en zoeken we vanuit het perspectief van de burger naar constructieve oplossingen die verder reiken dan goede bedoelingen alleen.

toegang gratis