Tegenlicht Meet-Up: Dokteren met DNA

Tegenlicht Meet-Up: Dokteren met DNA

13 november 2018, 19:30 - 22:00

Locatie Eifelgebouw


Een nieuwe grote verandering in de samenleving komt van de biotechnologie. We kunnen nu met de nieuwe CRISPR-technologie letterlijk knippen en plakken in DNA en zo de eigenschappen van elk organisme naar onze hand zetten. Zo kunnen we ziektes definitief uitbannen, onze lichaamscondities verbeteren en planten aanpassen aan onze voedselbehoefte. Het bijzondere aan de CRISPR-technologie is dat deze relatief simpel is. Het afgelopen jaar is het aantal experimenten en toepassingen geëxplodeerd. Wereldwijd is men aan het knutselen met CRISPR geslagen: thuis experimenteren met de ‘Do it Yourself CRISPR-kits’. Wetenschappers roepen om nieuwe ethische kaders. De vraag naar de (on)wenselijkheid van zogenoemde designer-baby’s dringt zich op. Hoewel dit nog niet zover is kunnen we op korte termijn wel een einde maken aan erfelijke ziektes. Wellicht willen we ook bacteriën maken die olie of plastic kunnen opeten, varkens waarin menselijke organen groeien of uitgestorven dieren weer tot leven wekken. Het lijkt sciencefiction maar het is dichterbij dan ooit.
 
In deze Meet-Up kijken we eerst samen de Tegenlicht-uitzending ‘Dokteren met DNA’. Daarna verdiepen we ons in de techniek van CRISPR: hoe werkt het? Hoe maakbaar wordt het leven? En hoe fijn is dat eigenlijk?
We doen dat met o.a. Bert Smeets, hoogleraar  genetica aan de Universiteit Maastricht; Roland van Dierendonck van de BioHack Academy (De Waag Society); en Guido de Wert, hoogleraar Ethiek van de voortplantingsgeneeskunde en erfelijkheidsonderzoek aan de Universiteit Maastricht.
Bahram Sadeghi leidt de avond.
 
Datum: dinsdag 13 november 2018
Tijd: 19:30 tot 21:30
Locatie: Expo (Eiffelgebouw, toegang via Petrus Regoutplein)
Toegang: gratis

 Fotoverslag

Fotografie: Kenneth Tan