Wat is een stad zonder debat?

Wat is een stad zonder debat?

07 februari 2023, 19:30 - 21:30

Locatie Muziekgieterij


Dinsdag 7 februari 2023 stellen we de vraag Wat is een stad zonder debat?

Maastricht kenmerkt zich net als veel andere steden door een toenemende diversiteit aan samenstelling van de stadsbevolking. Dit levert een veelheid aan opvattingen, perspectieven en inzichten op over ontwikkelingen in de lokale samenleving.

Menige stad ondersteunt initiatieven uit de samenleving om ruimte te bieden aan deze veelheid van opvattingen en plannen.  Niet alleen om naast burgerparticipatie ook overheidsparticipatie te bevorderen, maar ook om tegenwicht te bieden tegen de stroom van ongerichte meningen, commentaren en verwensingen, die op sociale media langskomen.

Immers niet alleen de overheid is aan zet bij het betrekken van burgers, burgerinitiatieven die los van de overheid gestalte krijgen, verdienen ook een plek.

Sphinx heeft de afgelopen jaren gepoogd Maastricht een dergelijk podium te bieden.

Onder leiding van Sander Kleikers en met deelname van Johan van de Beek, Ben van Essen, Klasien Horstman, Chris Meijs en Ron Meijer gaan we op dinsdag 7 februari om 19.30 uur in de Muziekgieterij het gesprek aan met elkaar en met alle aanwezigen.

Wij stellen ons de vraag of Maastricht behoefte heeft aan een dergelijk podium. Een platform, waar burgers van gedachten wisselen over de economische dynamiek van de stad, de sociaal-culturele vraagstukken, de relatie met de lokale politiek en de inspraak daarbij – om enkele thema’s te noemen. Zijn de burgers bereid en mondig genoeg om hun opvattingen en inzichten in een openbare ruimte te delen met anderen? Kortom, is er behoefte aan een podium dat ‘spraak’ en ‘tegenspraak’ in de stad organiseert?

Sphinx wil nog een keer dit thema op de agenda zetten, omdat we vinden dat Maastricht het verdient. Sphinx maakt het vervolg misschien niet meer mee, omdat we zonder subsidie geen rol kunnen vervullen. We willen aan het einde van ruim tien jaar Sphinx een aantal welgemeende adviezen meegeven aan de stad en haar bestuur.

Doe je mee?