Medewerkers

Dit zijn we: de medewerkers van debatcentrum Sphinx. De redactieleden doen al het werk voor en achter de schermen: programma’s maken, publiciteit verzorgen, verslagen schrijven, de financiën beheren, de website up-to-date houden, nieuwsbrieven verzorgen, een archief aanleggen en meer.

Bernike Pasveer

Nooit gedacht dat ik nog eens opperhoofd van een debatcentrum zou worden! Maar wat is het een geweldige hobby: intensief samenwerken met de andere Sphinxen en natuurlijk met heel veel mensen in en buiten Maastricht, relevante en spannende thema’s agenderen, de grote lijnen en de kleine details in de gaten houden, en altijd zoeken naar een fijn evenwicht tussen veel plezier hebben (het is tenslotte vrijwilligerswerk!) en zo professioneel mogelijk werken. Op dit moment in de tijd vind ik het bestaan van een debatcentrum zo mogelijk nog belangrijker dan toen we in 2011 begonnen: een plek maken waar we het met elkaar oneens kunnen zijn, avontuurlijke denkrichtingen kunnen uitproberen, onderwerpen kunnen bespreken die de neiging hebben te worden stilgezwegen, met respect en waardering voor verschil en diversiteit.

Rosa van der Flier

Na mijn studie Docent Beeldende Kunst en Vormgeving aan de Kunstacademie in Maastricht wilde ik graag wat bijdragen aan de stad als vrijwilliger. Iets dat ik in mijn jeugdjaren ook al graag deed op diverse plekken in de culturele sector. Zo kwam ik in september 2017 bij Debatcentrum Sphinx terecht.

Debatcentrum Sphinx is voor mij een essentiële schakel in de culturele keten van de stad. Het biedt een plek waar met elkaar gediscussieerd kan worden, ongeacht leeftijd, achtergrond, afkomst of standpunt. Een plek waar mensen zich vrij mogen voelen om meningen te delen, vragen te stellen en samen naar antwoorden te zoeken. Een plek die bijdraagt aan het welzijn van de burger en haar stad.

Sinds februari 2018 mag ik als co-directeur naast Bernike Pasveer en samen met een gemotiveerde groep programmamakers, vorm en inhoud geven aan een interessante reeks debatten en hopelijk zo veel mogelijk inwoners van Maastricht bereiken en wellicht zelfs verrijken. Een absolute eer en een leuke uitdaging!

Claudia Schuwirth

Sinds 2017 ben ik verbonden aan Debatcentrum Sphinx. Na mijn studie Media en Communicatie ben ik een opleiding tot grafisch vormgever gaan volgen. Daarnaast wilde ik graag meer werkervaring opdoen bij een organisatie die maatschappelijk betrokken is binnen Maastricht. Zodoende ben ik bij Debatcentrum Sphinx terecht gekomen. Hier kan ik mijn horizon verbreden door alle interessante onderwerpen die aan bod komen. Binnen deze organisatie houd ik mij bezig met alle communicatie activiteiten.

Lisa Maes
Wat doe je als je breed geïnteresseerd bent en veel afwisseling nodig hebt? Juist, een debatgroep zoeken waar je mee denkt over actuele thema’s die spelen in de stad. Sinds medio 2018 heb ik mij aangesloten bij Debatcentrum Sphinx om op de hoogte te blijven van wat er speelt in de maatschappij (en Maastricht).
Mijn werk bestaat uit het adviseren van energie intensieve bedrijven over hoe je het beste energie kan inkopen. Dit is met de energietransitie een geweldige uitdaging. In de toekomst organiseer ik graag een debat over duurzaamheid en de uitdagingen die er liggen voor bedrijven op het gebied van energiebehoefte.
Als programmamaker probeer ik iedere kant binnen een debat gehoor te geven. Dat maakt het interessant en leerzaam. Het is soms best goed om ‘over het muurtje’ te kijken en te zien hoe een ander over iets nadenkt. Graag tot ziens bij een debat!
Sanne Raap

Als programmeur van Sphinx, als onderzoeker aan de Universiteit en inwoner van Maastricht ben ik geïnteresseerd in maatschappelijke discussies zoals ze worden gevoerd in de politiek, de media en het buurtcentrum. Nog nieuwsgieriger ben ik trouwens naar wat er niet wordt gezegd: voor welke thema’s hebben we  geen woorden, welke onderwerpen blijven buiten schot? Voor mij is het een uitdaging om een debat te organiseren waarin we samen op zoek gaan naar de verzwegen onderwerpen en deze weer op de kaart zetten.

Ik studeerde Filosofie en Internationale Betrekkingen in Groningen en doe promotieonderzoek aan de Universiteit Maastricht naar gezondheid en veerkracht in Maastricht Noordwest. De gezellige en professionele redactie van Sphinx heeft al veel bijgedragen aan mijn integratie als Noordeling in het Zuiden, het is nu alleen nog een kwestie van Maastreechs leren spreken….

Johanna Reinink

Na 8 jaar in Nederland en daarbuiten gestudeerd, gereisd en gewerkt te hebben besloot ik terug te komen naar mijn geboortestad: Maastricht.
Via Lisa kwam ik in contact met Debatcentrum Sphinx, zodoende was mijn interesse snel gewekt!
Debatcentrum Sphinx biedt mij de mogelijkheid om mijn opgedane ervaring te delen en zodoende andere perspectieven te bevragen. Ik ben breed geïnteresseerd en nieuwe inzichten van diverse mensen, instanties en organisaties motiveren mij.

Ietje Eijck

Na opgegroeid te zijn en te hebben gestudeerd (researchmaster kunstgeschiedenis) in de Randstad, besloot ik in 2018 om het roer om te gooien en mij te vestigen in Maastricht. Omdat integratie een actieve houding vereist, wilde ik iets doen voor de stad met als doel mij meer betrokken te voelen bij de stad. Het leek daarom een logische stap, mij aan te sluiten bij een debatcentrum. Debatcentrum Sphinx heeft mij een duidelijk beeld geboden van wat er in de samenleving, in het algemeen en die van Maastricht in het bijzonder, speelt.

Als redactielid vind ik het belangrijk dat Debatcentrum Sphinx voeling heeft met alle lagen van de bevolking en verschillende groeperingen in de maatschappij. Dat het een centrum is waar iedereen, binnen de context van het thema van het debat, een stem heeft. Ik zie het als mijn taak de actualiteit kritisch te volgen om zodoende, maatschappij breed, de juiste thema’s te kunnen agenderen.