Medewerkers

Dit zijn we: de medewerkers van debatcentrum Sphinx. De redactieleden doen al het werk voor en achter de schermen: programma’s maken, publiciteit verzorgen, verslagen schrijven, de financiën beheren, de website up-to-date houden, nieuwsbrieven verzorgen, een archief aanleggen en meer.

Bernike Pasveer

Nooit gedacht dat ik nog eens opperhoofd van een debatcentrum zou worden! Maar wat is het een geweldige hobby: intensief samenwerken met de andere Sphinxen en natuurlijk met heel veel mensen in en buiten Maastricht, relevante en spannende thema’s agenderen, de grote lijnen en de kleine details in de gaten houden, en altijd zoeken naar een fijn evenwicht tussen veel plezier hebben (het is tenslotte vrijwilligerswerk!) en zo professioneel mogelijk werken. Op dit moment in de tijd vind ik het bestaan van een debatcentrum zo mogelijk nog belangrijker dan toen we in 2011 begonnen: een plek maken waar we het met elkaar oneens kunnen zijn, avontuurlijke denkrichtingen kunnen uitproberen, onderwerpen kunnen bespreken die de neiging hebben te worden stilgezwegen, met respect en waardering voor verschil en diversiteit.

Rosa van der Flier

Na mijn studie Docent Beeldende Kunst en Vormgeving aan de Kunstacademie in Maastricht wilde ik graag wat bijdragen aan de stad als vrijwilliger. Iets dat ik in mijn jeugdjaren ook al graag deed op diverse plekken in de culturele sector. Zo kwam ik in september 2017 bij Debatcentrum Sphinx terecht.

Debatcentrum Sphinx is voor mij een essentiële schakel in de culturele keten van de stad. Het biedt een plek waar met elkaar gediscussieerd kan worden, ongeacht leeftijd, achtergrond, afkomst of standpunt. Een plek waar mensen zich vrij mogen voelen om meningen te delen, vragen te stellen en samen naar antwoorden te zoeken. Een plek die bijdraagt aan het welzijn van de burger en haar stad.

Sinds februari 2018 mag ik als co-directeur naast Bernike Pasveer en samen met een gemotiveerde groep programmamakers, vorm en inhoud geven aan een interessante reeks debatten en hopelijk zo veel mogelijk inwoners van Maastricht bereiken en wellicht zelfs verrijken. Een absolute eer en een leuke uitdaging!

Claudia Schuwirth

Sinds 2017 ben ik verbonden aan Debatcentrum Sphinx. Na mijn studie Media en Communicatie ben ik een opleiding tot grafisch vormgever gaan volgen. Daarnaast wilde ik graag meer werkervaring opdoen bij een organisatie die maatschappelijk betrokken is binnen Maastricht. Zodoende ben ik bij Debatcentrum Sphinx terecht gekomen. Hier kan ik mijn horizon verbreden door alle interessante onderwerpen die aan bod komen. Binnen deze organisatie houd ik mij bezig met alle communicatie activiteiten.

Lisa Maes
Wat doe je als je breed geïnteresseerd bent en veel afwisseling nodig hebt? Juist, een debatgroep zoeken waar je mee denkt over actuele thema’s die spelen in de stad. Sinds medio 2018 heb ik mij aangesloten bij Debatcentrum Sphinx om op de hoogte te blijven van wat er speelt in de maatschappij (en Maastricht).
Mijn werk bestaat uit het adviseren van energie intensieve bedrijven over hoe je het beste energie kan inkopen. Dit is met de energietransitie een geweldige uitdaging. In de toekomst organiseer ik graag een debat over duurzaamheid en de uitdagingen die er liggen voor bedrijven op het gebied van energiebehoefte.
Als programmamaker probeer ik iedere kant binnen een debat gehoor te geven. Dat maakt het interessant en leerzaam. Het is soms best goed om ‘over het muurtje’ te kijken en te zien hoe een ander over iets nadenkt. Graag tot ziens bij een debat!
Bertil van Beusekom

Sinds begin 2017 maak ik programma’s bij Sphinx. Vanuit mijn achtergrond in sociologie hoop ik de Maastrichtenaren het gesprek met elkaar te kunnen laten aan gaan over maatschappelijke thema’s. Daarnaast vind ik het vanuit mijn interesse in IT interessant om mensen na te laten denken over de gevolgen van de nieuwe technologische ontwikkelingen op hun eigen leven en de effecten van informatiesystemen op de samenleving. Het leukste aan het werken aan een programma voor Sphinx vind ik dat ik telkens weer een kwestie kan ontleden naar een concreet vraagstuk en ik samen met onze bezoekers en sprekers wordt uitgedaagd om dit vanuit verschillende perspectieven te bekijken.

Sanne Raap

Als programmeur van Sphinx, als onderzoeker aan de Universiteit en inwoner van Maastricht ben ik geïnteresseerd in maatschappelijke discussies zoals ze worden gevoerd in de politiek, de media en het buurtcentrum. Nog nieuwsgieriger ben ik trouwens naar wat er niet wordt gezegd: voor welke thema’s hebben we  geen woorden, welke onderwerpen blijven buiten schot? Voor mij is het een uitdaging om een debat te organiseren waarin we samen op zoek gaan naar de verzwegen onderwerpen en deze weer op de kaart zetten.

Ik studeerde Filosofie en Internationale Betrekkingen in Groningen en doe promotieonderzoek aan de Universiteit Maastricht naar gezondheid en veerkracht in Maastricht Noordwest. De gezellige en professionele redactie van Sphinx heeft al veel bijgedragen aan mijn integratie als Noordeling in het Zuiden, het is nu alleen nog een kwestie van Maastreechs leren spreken….

Stephanie Blom

Na het afronden van de studies Geschiedenis en Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam, besloot ik Amsterdam in het najaar van 2016 te verruilen voor het fantastische maar wat landelijker gelegen Maastricht. Waar velen me voor gek verklaarden – ‘Waarom zou je in godsnaam naar Limburg verhuizen?’ – wist ik al heel snel dat ik hier nooit meer weg wil. Momenteel ben ik als docent verbonden aan de European Law School van de Universiteit Maastricht, alwaar ik me voornamelijk bezighoud met het strafrecht. Mijn interessegebieden zijn velerlei, maar de relatie tussen overheid en burger, politieke en economische theorie, de mensenrechten en het strafrechtelijk domein hebben mijn bijzondere aandacht. Ik hoop dan ook van harte tijdens de activiteiten van Debatcentrum Sphinx in gesprek (en debat!) te gaan met mede-Maastrichtenaren over deze onderwerpen, maar ook over onderwerpen waar ik zelf nog nooit over nadacht en graag meer over zou willen leren. Door de brede programmering van Debatcentrum Sphinx is er voor elk wat wils en genoeg ruimte om je te laten verrassen. Ik hoop van harte daar de komende jaren aan bij te kunnen dragen.