Communicatiemedewerker

Debatcentrum Sphinx is op zoek naar een communicatievrijwilliger die de leiding neemt in alle uitingen en communicatie in het kader van de activiteiten van Sphinx.

De communicatievrijwilliger draagt zorg voor:

  • communicatieplanning m.b.t. iedere activiteit (± 10-15 per jaar)
  • beknopt communicatieplan op basis van de beschikbare middelen per activiteit
  • aansturen van de redactie t.b.v. aanleveren content
  • versturen van persberichten
  • beheren van website (up-to-date houden)
  • versturen van nieuwsbrief (1 tot 2 keer per maand)
  • beheren van Facebookpagina (aanmaken events, promotie, posts)

De redactie vergadert (m.u.v. de zomerstop) 1 keer per maand. De communicatievrijwilliger is bij deze vergaderingen aanwezig. Er is een bescheiden vrijwilligersvergoeding beschikbaar.

Over Sphinx
Debatcentrum Sphinx bestaat sinds 2011. We zijn er omdat we vinden dat een stad als Maastricht een plek nodig heeft waar we met elkaar van mening kunnen verschillen over kwesties die ons aangaan. We proberen altijd om wereldse zaken lokaal te maken, en omgekeerd. We zoeken altijd naar een dwarse insteek op onderwerpen. We werken nauw samen met onze moderatoren. En we werken op wisselende plekken in de stad, zoals het Centre Céramique en de Brandweer.

Sphinx is een vrijwilligersorganisatie zonder structurele financiering. We maken zo’n 10-15 programma’s per jaar, vaak in samenwerking met partnerorganisaties. Tijdens de debatten zelf steken alle beschikbare redactieleden de handen uit de mouwen. De twee directeuren – Floor Krooi en Bernike Pasveer –  zijn aanspreekpunt, voeren financiële gesprekken met partners, organiseren de vergaderingen, en coördineren het debatcentrum.

Ben je geïnteresseerd en denk je dat je in ons team past (kijk eens op www.debatcentrumsphinx.nl/organisatie/medewerkers)?

Stuur dan een mail naar Bernike Pasveer via info@debatcentrumsphinx.nl waarin je opschrijft wie je bent, en waarom je je bij ons zou willen aansluiten.