‘Crapuul’ in 2023: armoede in Maastricht?

‘Crapuul’ in 2023: armoede in Maastricht?

13 december 2023, 19:30 - 21:30

Locatie Studio Radium


Debatcentrum Sphinx organiseert in samenwerking met Debatcentrum De Balie het debat: 

‘Crapuul’ in 2023: armoede in Maastricht?
Woensdag
13 december van 19.30 – 21.30 uur Studio Radium Maastricht

 

Crapuul, een scheldwoord voor de ‘onmaatschappelijken’ in Maastricht, voor mensen die moesten ‘resocialiseren’. En ook de titel van het recente boek van Frank Bokern, ‘Crapuul, kroniek van een krottenwijk’ over Maastricht in de periode van 1840 tot 1982.

Over ‘onmaatschappelijkheid’ spreken we vandaag de dag niet meer. Wel over armoede, tweedeling, parallelle samenlevingen, afgehaakten. Deze stad kent nog steeds sociaal-economische en sociaal-culturele armoede en uitsluiting. In onze stad leven meer dan 7000 gezinnen in armoede. Hun inkomens behoren gemiddeld tot de laagste van Nederland. Hoe kan dat, en wat kunnen we daar aan doen?

In 2020 werd het ‘Aanvalsplan Armoede Maastricht’ gelanceerd, met de ambitie om voor 2030 de armoede in Maastricht onder het landelijke gemiddelde te brengen. Waar staan we eind 2023 in de ontwikkeling van die ambitie? Nu de term bestaanszekerheid ge(her)ïntroduceerd is in de politiek en de bestrijding van armoede weer hoog op de agenda staat, is het tijd om de balans op te maken!

‘Crapuul’ in 2023: armoede in Maastricht?

In dit debat kijken we terug op de ‘Crapuulperiode’ en bieden we een kritische beschouwing vanuit maatschappelijk en politiek perspectief. Onder leiding van ervaren De Balie-moderator Lennart Booij gaan we met een expertpanel en het publiek in debat in twee rondes.

Frank Bokern, schrijver van ‘Crapuul, Kroniek van een Krottenwijk’ en Leonie Ruiter, Hoofd Fondsenwerving Jeugdeducatiefonds trappen de debatrondes af met een prikkelende introductie. Het panel bestaat uit (onder meer) Huup Peters, Samen Uit De Armoede, Maastrichtse Donutcoalitie en Uschi Prick, directeur Quiet Community Maastricht en tenslotte René Gabriels, universitair docent filosofie en vrijwilliger bij de voedselbank. Zij geven hun reflectie op de stand van zaken en aanpak van armoede in Maastricht. Vanzelfsprekend hebben wij ook de gemeente uitgenodigd.

Kom luisteren én meepraten op 13 december om 19.30 uur in Studio Radium. Zaal open om 19 uur.

Adres: Studio Radium, Lage Frontweg 2C, tweede etage, parkeren mogelijk op het grote parkeerterrein (Q-Park) aan de Frontensingel. Aanmelden graag via: paul@debatcentrumsphinx.nl  Wees er snel bij want de capaciteit van de zaal is beperkt.