Over Sphinx

Sphinx is een platform voor debat, verbinding en verbeelding. De plaats in Maastricht waar burgers uit alle hoeken van stad en omstreken met elkaar en deskundigen praten over kwesties die ertoe doen.

Minstens tien keer per jaar organiseert debatcentrum Sphinx debatten op verschillende plekken in Maastricht. Regelmatig zijn we te vinden in Centre Céramique, het Sphinxkwartier en Boekhandel Dominicanen, maar ook op andere plekken in de stad. Bij elk debat proberen we vorm en inhoud op elkaar af te stemmen. Soms praten we in kleine groepen, een andere keer hebben we een aantal opponenten die met elkaar in debat gaan, of kijken we samen een documentaire en praten we daarover met experts en publiek. Ons doel is zoveel mogelijk verschillende stemmen te laten horen en onderwerpen op afwisselende en interactieve manieren te benaderen.

Meer weten? Bekijk dan onze debatten of neem contact met ons op.

Sphinx – de naam

Sphinx verwijst naar de mythologische figuur met leeuwenlijf en mensenhoofd. Dat willen wij zijn: veelvormig en niet onder één noemer te vangen. De naam Sphinx verbindt het industriële verleden van Maastricht met actuele kwesties die er spelen.

Sphinx – het logo

Het logo* van debatcentrum Sphinx heeft vier gedaantes en toont de veelzijdigheid van het debatcentrum. Sphinx behandelt steeds verschillende thema’s, op een andere plek met nieuwe ontmoetingen. Daarom zijn er vier versies van ons logo. De rode S markeert het begin van de naam. De vijf letters van het woord dansen rondom het centrum X. Zo is het logo de essentie van de identiteit van Sphinx: open, veranderlijk, veelvormig, maar met een vaste kern: een goed inhoudelijk debat.

*Het logo is ontworpen en aan debatcentrum Sphinx cadeau gedaan door ontwerpbureau Zuiderlicht, dat er in 2011 de Red Dot Award mee won.

Logo