Over Sphinx

Sphinx is een platform voor debat, verbinding en verbeelding. De plaats in Maastricht waar burgers uit alle hoeken van stad en omstreken met elkaar en deskundigen praten over kwesties die ertoe doen.

Minstens tien keer per jaar organiseert debatcentrum Sphinx debatten op verschillende plekken in Maastricht. Regelmatig zijn we te vinden in Centre Céramique, het Sphinxkwartier en Boekhandel Dominicanen, maar ook op andere plekken in de stad. Bij elk debat proberen we vorm en inhoud op elkaar af te stemmen. Soms praten we in kleine groepen, een andere keer hebben we een aantal opponenten die met elkaar in debat gaan, of kijken we samen een documentaire en praten we daarover met experts en publiek. Ons doel is zoveel mogelijk verschillende stemmen te laten horen en onderwerpen op afwisselende en interactieve manieren te benaderen.

Meer weten? Bekijk dan onze debatten of neem contact met ons op.

Logo